نقش طراحی نرم افزار، در مقابله با خشونت خانگی

نقش طراحی نرم افزار در مقابله با خشونت خانگی

خشونت خانگی در حال افزایش است؛   IBM نشان می دهد که چگونه طراحی می تواند به مبارزه بر علیه  آن کمک کند فناوری اغلب توسط سوء استفاده کنندگان برای کنترل و اجبار قربانیان خود به کار گرفته می شود، در اینجا نشان داده شده است که چگونه طراحان می توانند از این امر جلوگیری کنند. سوء استفاده کنندگان، از فن آوری برای آزار و اذیت و کنترل قربانیان خود استفاده می کنند. در گزارشی جدید، IBM نشان می دهد که چگونه طراحی می تواند به کاهش این مشکل کمک کند.…