قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان

قانون حمایت از کودک و نوجوان

تهران – ایرنا – رئیس هیات مدیره انجمن روان‌ شناسی ایران گفت: اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در صورتی بازدارنده وکاهش دهنده کودک‌آزاری است که در مورد آن فرهنگسازی شود. سرانجام بررسی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به ایستگاه آخر رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت تا مسیر قانون شدن را طی کند. البته این نخستین باری نیست که موضوع حمایت از کودکان مطرح می‌شود، سال ۸۱ نیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ۹ ماده به تصویب رسید و در آن هر نوع اذیت…