مهم ترین الگوی کودکان

والدین مهم ترین الگوی کودکان

مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:در کل کودکان چند گروه الگو دارند، اعم از مادر، پدر، خواهر وبرادر، معلم و آدم‌های کلیدی که در رسانه‌ها می‌بینند، ولی مهم‌ترین نقش رفتاری در کودکان را، والدین شکل می‌دهند. علی بهرام نژاد مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در خصوص شیوه‌های درست فرزند پروری گفت: باید توجه داشت که کودکان از طریق گوش وشنیدن یادگیری در آن‌ها اتفاق نمی‌افتد بلکه هرآنچه که از طریق چشم می‌بینند بشدت برآن‌ها…