چگونه می توان تفویض وظایف بهتری داشت؟

تفویض_وظایف

از CPORT استفاده کنید چرا تفویض وظایف دشوار است؟ وقتی از کسی می خواهید کاری را انجام دهد، مشکل اینجاست که آیا کارمندان منظور شما آنگونه که باید متوجه می شوند یا خیر؟ پس چگونه می توانید به خوبی تفویض وظایف کنید؟ ابزار CPORT عبارت CPORT مخفف یکسری واژه های کلیدی است که می بایست در هنگام تفویض وظایف به یک تیم یا یکی از اعضای تیم در نظر بگیرید. عبارت CPORT مخفف واژه های زیر است: Context – فحوای کلام فحوای کلام چیست؟ تمام اطلاعات مرتبط با تصویر کلی…