پنج دلیل برای اثبات اهمیت تنوع زیستی

اهمیت-تنوع-زیستی

گونه‌های موجود بر روی سیاره زمین با سرعت بی سابقه ای در تاریخ بشریت در حال نابودی هستند. اهمیت این موضوع بیش از آنچه که مردم فکر می کنند مهم است.   تنوع زیستی به عنوان یک کل، یک سپر محافظ برای گونه هایی است که در آن زندگی می کنند، از جمله خود بشر ویلسون، زیست شناس زمین، مهد زندگی است – از نهنگ های عظیم الجثه و درختان غول پیکر گرفته تا باکتری های ریز و قارچ ها. زمین تنها سیاره ای نیست که زندگی در آن شکل…