شش دلیل برای اهمیت بیش از پیش مدیریت استعداد

اهمیت-مدیریت-استعداد

تمامی سفرهای کاری غیر ضروری لغو شده است. کافه ها، رستوران ها و کافی شاپ ها تا اطلاع ثانوی تعطیل شده اند. در راستای حفظ فاصله گذاری اجتماعی، کارکنان به دور کاری متوسل شده اند. آنچه که امروزه در مورد کسب و کارها انجام می شود، غیر قابل تصور است. کسب و کارها باید به کار خود ادامه دهند تا دچار رکود جهانی ،مانند آنچه که در سال ۲۰۰۹ تجربه کردیم و هنوز هم از آن رنج می بریم، روبرو نشویم. اما چگونه می توان در میان همه گیری کرونا،…

چگونه به صورت مشخص و موثر بازخورد دهیم ؟

بازخورد-واضح-و-مشخص

تصور کنید به تازگی به یکی از همکارها بازخوردی ارائه داده اید؛ برای مثال به وی گفتید که برنامه های نشست هایش عالی است، اما می بایست مهارت های سخنوری خود را بهبود بخشد. چند هفته بعد پیگیری می کنید تا دریابید که چرا این فرد تغییری در مهارت های خود ایجاد نکرده است. متوجه می شوید که همکارتان نمی داند چه کاری باید برای بهبود مهارتش انجام دهد – اظهار نظر شما، سوالات دیگری را مطرح کرده است: وی با خود اندیشیده است: “مگر مهارت سخنوری من چه مشکلی…