جوانان باید ارزش خود را بدانند و از مقایسه خود با دیگران اجتناب کنید

ارزش-جوانان

رشد و موفقیت شغلی به شدت بر عزت نفس فردی متکی است. مطمئناً، برای فردی که دارای عزت نفس ضعیف یا پایین باشد، دشوار است که بتواند از نظر حرفه ای موفق شود. هر فعالیتی در یک محیط حرفه ای باید با توجه به عزت نفس انجام شود تا موفقیت آن تضمین گردد. در واقع، عزت نفس یک جنبه اساسی از “اعتماد به نفس” است.
عزت نفس، برای پیشرفت فردی و شغلی جوانان ، به ویژه فارغ التحصیلان، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آنها در واقع بر اساس ارزش خود ، هویتی را برای خودشان ایجاد می کنند. این امر در فرهنگ جهانی سازمانی برای موفقیت شغلی بسیار مهم است. تا زمانی که جوانان ارزش خود را نفهمند و از خصوصیات خوبی که در اختیار دارند قدردان نباشند، قادر نخواهند به یک فرد موفق تبدیل شوند. ویژگی شخصیتی فرد، از جمله خصوصیاتی است که استخدام کنندگان جدا از عملکرد تحصیلی فرد به دنبال آن هستند.
با توجه به اهمیت عزت نفس، لازم است توجه شما را به جنبه عزت نفس پایین و تأثیر آن در پیشرفت شغلی جوانان معطوف کنیم. جوانان باید بدانند که عزت نفس پایین، سبب اضطراب می شود و به استرس و سرخوردگی آن ها می افزاید و حتی می تواند منجر به افسردگی شود. دلیل این است که فرد ارزش واقعی خود را نمی داند و یک نگرش منفی را برای خود تجسم می کند؛ که متاسفانه یک عامل بازدارنده است و به آنها اجازه نمی دهد بر اساس شهود خود اقدام به ابتکار عمل کنند.
وقتی شما با جوانان در سمینارهای انگیزشی یا رشد شخصیتی و حتی جلسات پیشرفت شغلی ملاقات می کنید، متوجه می شوید که یک ویژگی مشترک در بین جوانان وجود دارد. اغلب تعجب می کنم که چرا جوانان نسبت به این چارچوب شخصیتی بسیار مهم، حساس نیستند و برای غلبه بر آن تلاشی نمی کنند؟
گزینه های شغلی عالی برای همگان است. تنها جنبه ای که باید روی آن متمرکز شوید ، “آنچه در درون خود دارید” است. به خویشتن شک نداشته باشید. اعتماد به نفس پایین باعث ایجاد شک در خود می شود. در نتیجه، اهداف شغلی در ذهن شما از بین می روند.

قضاوت نکنید،اعتماد به نفس پایین سبب قضاوت مکرر شما می شود، که به نوبه خود بر نگرش شما تأثیر می گذارد. خشمگین نباشید، وقتی وضعیت آن طوری که می خواهید پیش نمی رود، از خودتان ناراحت نشوید، چرا که بر شما تاثیر منفی می گذارد.

یادداشت های مرتبط

Leave a Comment