مهم ترین الگوی کودکان

والدین مهم ترین الگوی کودکان

مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:در کل کودکان چند گروه الگو دارند، اعم از مادر، پدر، خواهر وبرادر، معلم و آدم‌های کلیدی که در رسانه‌ها می‌بینند، ولی مهم‌ترین نقش رفتاری در کودکان را، والدین شکل می‌دهند.

علی بهرام نژاد مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در خصوص شیوه‌های درست فرزند پروری گفت: باید توجه داشت که کودکان از طریق گوش وشنیدن یادگیری در آن‌ها اتفاق نمی‌افتد بلکه هرآنچه که از طریق چشم می‌بینند بشدت برآن‌ها تاثیر گذار وبه سرعت یاد می‌گیرند.

او افزود: کودکان برنحوه رابطه عاطفی بین والدین توجه ودقت دارند ودرنتیجه تعامل رفتاری که در بین والدین خود می‌بینند قطعا در بزرگسالی آن‌ها به عنوان الگوی رفتاری شکل می‌گیرد.

بهرام نژاد با اشاره به اینکه یک همسر خوب، همسری است که رابطه صمیمانه، احترام متقابل مبنی برهمدلی ومهربانی با شریک زندگی خود حفظ می‌کند، بیان داشت: کودکان تا قبل از ۱۰ سالگی آنچه می‌بینند چه در رابطه با نحوه رفتار با او، رابطه مادر با پدر ونحوه رفتار وبرخورد والدین با جامعه بیرون از خانواده، به عنوان یک الگوی رفتاری برای کودکان مطرح واز آن پیروی می‌کنند.

او با تاکید بر اینکه مهم‌ترین الگو برای فرزندان، والدین هستند، گفت: در کل کودکان چند گروه الگو دارند، اعم از مادر، پدر، خواهر وبرادر، معلم و آدم‌های کلیدی که در رسانه‌ها می‌بینند، ولی مهم‌ترین نقش رفتاری در کودکان را، والدین شکل می‌دهند.

مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان به خطا‌های شایع در فرزند پروری اشاره کردو افزود: یکی از عوامل در شکل گیری رفتاری کودکان توجه وپاداش است، چنانچه به رفتار‌های مطلوب کودک بی توجهی شود وبا نادیده گرفتن و پاداش ندادن به دنبال رفتار مناسب کودک، باعث ایجاد خطا ومشکل در فرزند پروری می‌شود.

اوادامه داد: گاهی والدین از بچه‌ها انتظارات غیرواقع بینانه دارند که منطبق با واقعیت و متنساب بودن با شرایط کودک نیست ودر نتیجه باعث تاثیر منفی در شکل گیری شخصیت کودک واشکال در فرزند پروری محسوب می‌شود.

بهرام نژاد شیوه توصیه‌ای وموعظه کردن کودکان را روشی اشتباه در فرزند پروری عنوان کردو افزود: دستوردادن‌های نادرست وتوصیه ونصیحت بطور مرتب، باعث اشکال در اعتماد به نفس فرزند می‌شود وبه طور حتم شخصیت سالمی در کودک شکل نمی‌گیرد باعث مشکلات عدیده‌ای می‌شود.

او به والدین تاکید کرد: زمان‌هایی که کودک دچار خطایی می‌شود و سپس بطور صادقانه با والدین در میان می‌گذارد، باید دقت داشت که اول باید برای این رفتارش تحسین شود ودرنهایت تنبیهی برای آن خطای سرزده، در نظر گرفت.

بهرام نژاد به یکی دیگر از اشتباهات در فرزند پروری اشاره کردو بیان داشت: در تعلیم وتربیت به ۲ اصل مهم باید توجه داشت، اول داشتن ثبات در واکنش ها است یعنی اینکه تعلیم وتربیت بدون تبصره است وباید ثابت باشد تا کودک دچار سردرگمی نشود و دومین اصل، هماهنگی بین والدین در تربیت فرزند است تا در بزرگسالی از اختلال شخصیتی وگرایش به سمت اعتیاد جلوگیری شود.

مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان تصریح گرد: توجه به نیاز‌های جسمی وروانی کودک مکمل یک دیگرند چراکه هر انسان ۵ نیاز دارد یکی از این نیازها، نیاز فیزیولوژیکی است مانند، خوراک، پوشاک، درمان و۴ مورد دیگر مربوط به روان شناختی کودک هستندمانند، نیاز به امنیت، نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به احترام و نیاز به دانایی است، بنابراین برای داشتن فرزند سالم الزام است که به ۵ نیاز اصلی کودک توجه شود.

بهرام نژاد توصیه کرد: والدین باید بدانند فرزند پروری یک تکنیک وعلم است وبا توجه به خصوصیات وسرشت کودک و همچنین در زمان رشد کودک محیط خانواده وجامعه، بسیار در شکل گیری رفتاری کودکان موثر بوده وباید والدین براین رفتار‌ها توجه ونظارت داشته باشند تا عوارض وآسیب‌های ناشی از آن، در سنین بالاتر وبزرگسالی برای فرزند در پی نداشته باشد.

منبع : باشگاه خبر نگاران جوان

یادداشت های مرتبط

Leave a Comment